Vi leverer sertifiserte takster og rapporter:


Lokalkjent.
Avtalt pris - avtalt tid.

Taksering av boliger og eiendommer
Eiendomstakst er markedsverdien på eiendommen basert på boligens størrelse, beliggenhet, vedlikehold, med fratrekk for feil og skader, eventuelle heftelser, utidsmessighet m.m. Denne verdien settes på grunnlag av vår kunnskap om hva markedet er villig til å betale for denne type bolig i dette strøket. Taksten fastsetter også låneverdien på eiendommen.

En Boligsalgsrapport er en langt grundigere gjennomgang av hele eiendommen. Rapporten beskriver i detalj eiendommens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand, og alle elementer klassifiseres etter en angitt skala. Dette gir grunnlag for fastsettelse av den tekniske verdien. Teknisk verdi er prisen på nybygging etter dagens priser, med fradrag for slitasje og elde.


Når trenger du takst?


Kontakt Stian Pettersen: stian@norskeiendomstakst.no / tlf: 93 86 25 65

Norsk Eiendomstakst Stian Pettersen / Kongensgate 28 / 1531 Moss